Noors skola 1920-tal. Sittande längst fram till vänster: Åke Hemlin och dito till höger Bysta-Arvid.