Utlunda skola 1948 eller våren 1949. Stående från vänster: Birgitta Larsson, Utlunda, Dagmar Sjölund Masby, L-O Larsson, Utlunda, Gunvor Sjölund Masby, Ella Lindgren-lärarinna, Dagmar Sjölund, Masby, Ingegärd?? Sittande från vänster: Marita Söderman, Viborg, Okänd, Birgitta Ljungqvist, Ilsholmen hon var dotter till trädgårdsmästaren, Laila Regnell-Hammarqvist (Uppgiftslämnare)