Utlunda skola 1932. Stående från vänster: Albin Jonsson-Johannelund, Hildemar Jansson-Brännbol, Harry Sigfridsson-Ängsbyle, Torsten Pettersson-Tomta, Seved Hydling-Upplunda, Folke Karlsson-Karlsudd, Eva Sjölund-Masby (lärarinna) Sune Jonsson-Pläng. Sittande från vänster: Gösta Eriksson-Tomta, Dage Jansson-Brännbol, Lennart Gunnarsson-Nedergården, Inga Andersson-Anders Pers nedre, Majbritt Gunnarsson-Nedergården, Karin Andersson-Anders Pers nedre, Marianne Isaksson-Sollarö, Sam Karlsson-Karlsudd, Lars Öster-Vitsbol. Fotot från boken "Lunda skifteslag"- Clarence Werngren, Wiborg 2007