Utlunda skola 1943. Stående från vänster: Britt-Marie Karlebo-Ilsholmen, Ingvor Eriksson-Skogstorp, Sonja Larsson-Utlunda, Inga Haglund-Stockholm (lärarinna) Kerstin Ljungkvist-Ilsholmen, Dagmar Sjölund-Masby, Vajlitt Karlsson-Wiborg, Inga Karlsson-Wiborg, Lars Gunnarsson-Utlunda, Sten Andersson-Utlunda, Åke Eriksson-Skogstorp, Arne Larsson-Utlunda, Stig Rydoff-Ilsholmen. Sittande från vänster: Ingrid Gunnarsson-Utlunda, Birgitta Larsson-Utlunda, Iris Rydoff-Ilsholmen, Lena Larsson-Utlunda, Maj Rydoff-Ilsholmen, Gerd Strömberg-Utlunda, Ketty Eriksson-Vitsbol, Sture Nordin-Brännbol, Rune Josefsson-Nogård. Fotot från boken "Lunda skifteslag"- Clarence Werngren, Wiborg 2007