Utåls skola ca. 1947. Hela skolan, 6 klasser. Översta raden från vänster: ? Andersson-Inål, Lars-Erik Andersson (fosterbarn i Lilla Andersvedja), Siv Jansson-Inål, Lärarinna Berte Ahman, ? Andersson-Inål, Janne Nöjd-Billinge, Knästående från vänster: Arne Palmcrantz, Lennart Gustafsson-Andersvedja, ? Henningsson, Bertil Gustafsson-Billinge. Fotos ägare och uppgiftslämnare: Bertil Gustafsson-Billinge.