Utåls skola 1942. Övre raden från vänster: Edit Danell-lärarinna, Åke Mattsson, Bror Jansson, Acke Pettersson, Kurt Henningsson, ? Åhman, Oscar Danell-lärare, ? Åhman, Edit Nöjd, Anny Nöjd, Elisabet Andersson, Vivi Pettersson, Maj-Britt Gustafsson, Clary Gustafsson, Göran Hagfält, Jan Nöjd, Åke Nilsson, Tore Karlsson-Kappsta. Källa: Acke Pettersson 2010.