Utåls skola 5/10 1939? Edit och Oscar Danell, lärare. Bakre raden från vänster: Åke Mattsson-Anderssvedja, Bror Berg-Lilla Anderssvedja, ? Andersson-Utål, Vivi Pettersson-Kåsta, ? Nöjd-Billinge, Ulla Andersson-Utål, Ingrid Nilsson-Kvilunda, Bror Wester-Lilla Anderssvedja, Sten Andersson-Billinge, Okänd - Utål, Mittenraden från vänster: Bror Jansson-Myran, ? Åhman-Utål, Torsten Wall-Värnberg, Gunnar Eriksson (Lång-Gunnar)-Anderssvedja, Gert Henningsson/Andersson-Anderssvedja, Kurt Henningsson/Andersson-Anderssvedja, Axel (Acke )Pettersson-Kåsta, Börje Gustafsson-Billinge, Karl-Olov ?-Utål, Främre raden från vänster: Elisabet Andersson-Billinge, Anny Nöjd-Billinge, Maj-Britt Gustafsson-Billinge, Ulla ? -Utål, Clary Gustafsson-Billinge, ? Åhman-Utål, ? Åhman-Utål. Reservation för fel! Källor: Acke och Maj Pettersson 2010.