Konfirmation 1957. Översta raden från vä: Björn Källberg-K.A. Grandin-Lennart Eriksson-Herbert Karlsson-Jan-Erik Wiklund-Anders Sjölund-Hans Larsson-Lars Davidsson-Leif Eriksson-Rune Larsson-Gudrun Olofsdotter-Sonja Wester-Birgitta Henriksson-Anita Granholm-Gunvor Gustavsson-Hjördis Wall-Barbro Gustavsson-Christina Johansson. Foto från Björn Källberg