1952-05-31. Övre raden från vänster: Torsten Eriksson, Per-Olov Sigfridsson, Lennart Henningsson, Svante Sandgren, Lars-Bertil Floge, Lars-Gösta Karlsson, Kurt Källberg, Åke Sandgren, Kurt Eriksson, Göran Abbemark, Inger Stahl, Ingrid Johansson Ulla Lydemar, Torsten Ölund, Berit Mattsson, Gun-Britt Jansson, June Lövqvist. Uppgiftslämnare: Lars-Bertil Floge.