Konfirmation 1968. Om Du tittar på bilden i Helskärmsläge, syns namnen tv bättre.