Konfirmationsträff Roslags-Bro kyrka. Möjligen 50-årsjubileum 1979 för 1929 års konfirmander: Rolf Björklund, Gösta Eriksson, Gunnar Wallin, Åke Hemlin m.fl.