Kalle Jonsson,1895-1974, smed och droskägare, Röksta