1956. Fr. vä. Ingrid Ingvarsson, Hjördis Andersson, Berit Hemlin, Gun Aspelin, Gunnel Karlsson.