Konfirmation 1956-1966

Konfirmationsbilder 1956-1966, ej 1965. Präst: K.A. Grandin. Fotograf Erik Sjöberg.

Bilderna inskannade från negativ av Gunnar Sjöberg.

Årtalet på bilderna kan misstämma, årtalet kommer från negativkuverten.
(Kommer att rättas till)