1956. Fr. vä. Lennart Ståhl-Röksta, Hjördis Andersson-Baggboda, Leo Karlsson-Gryta, Gun Aspelin-Prästgården, Krister ? - Anderssvedja, Ingrid Ingvarsson-Nedernäs, Gösta Karlsson-Velända, Gunnel Karlsson-Velända, Hans Eriksson-Ekeby, Berit Hemlin-Nedre Söderby, Lars Grandin-Prästgården.