1956. Fr. vä. Lennart Ståhl, Leo Karlsson, Krister ? , Hans Eriksson, Gösta Karlsson, Lars Grandin.