Gods och gårdar i Roslagsbro

Gods och gårdar i Roslagsbro ägarlängder och lite historia.
Uppgifterna har jag hämtat från diverse källor:

Roslagsbro Socken Del I och II (S-O Garland 1984 resp 1987)
Bro-Vätö skeppslag, licentiatavh. ingående i projektet Det Medeltida Sverige, DMS.
(Bengt Jansson, 1967)
Svenska herrgårdar. (www.svenskaherrgardar.se, Göran Ulväng)
Svenska Gods och Gårdar (Del XI, 1938) 
Kyrkböcker Roslags-Bro socken
M.fl.

 

Bottna

Bottna gård, huvudbyggnaden 1940-tal. Foto från Ditte Lindström.

Bottna, Österbottna: 1362 buthnum, 1414 Bittna, från 1540-talet Bottna.

1362 är Lars (laurinza) i Bottna, sigillvittne.

1392 omtalas häradshövding Nils Karlsson i Bottna. Nils Karlsson ger Eke i morgongåva till Kerstin Larsdotter i Bottna.

1414-1425 förekommer Erik Ingemarsson (Vasa) väpnare som ägare. Erik Ingemarsson var möjligen gift med ovanstående Kerstin Larsdotter.