Gods och gårdar i Roslagsbro

Gods och gårdar i Roslagsbro ägarlängder och lite historia.
Uppgifterna har jag hämtat från diverse källor:

Roslagsbro Socken Del I och II (S-O Garland 1984 resp 1987)
Bro-Vätö skeppslag, licentiatavh. ingående i projektet Det Medeltida Sverige, DMS.
(Bengt Jansson, 1967)
Svenska herrgårdar. (www.svenskaherrgardar.se, Göran Ulväng)
Svenska Gods och Gårdar (Del XI, 1938) 
Kyrkböcker Roslags-Bro socken
M.fl.