Bottna

Bottna säteri ca. 1946. Kjell Lindström på uppfarten. (Ditte Lindström)

Bottna, Österbottna: 1362 buthnum, 1414 Bittna, från 1540-talet Bottna.

1362 är Lars (laurinza) i Bottna, sigillvittne.

1392 omtalas häradshövding Nils Karlsson i Bottna. Nils Karlsson ger Eke i morgongåva till Kerstin Larsdotter i Bottna.

1414-1425 förekommer Erik Ingemarsson (Vasa) väpnare som ägare. Erik Ingemarsson var möjligen gift med ovanstående Kerstin Larsdotter.