Utål

Utål 1973.

I Utål fanns under 1400-talet ett säteri, somdock upphörde 1477. Under 1500-talet bestod Utåls by av 4 hemman på sammanlagr ca. 48 öre. Av dessa tillhörde ett hemman kategorin arv och eget, alltså kungens personliga egendom. Detta hemman på 18 öre förlänades år 1590 till "fru Lucretia" på Utål, vars man Christoffer von Warenstedt år 1600 inköpte de 3 övriga hemmanen i Utåls by efter att ha förvärvat bördsrätten till dessa. Säteriet stod sedan färdigt år 1613.